Call for Papers

Hľadáme prednášajúcich, vedúcich tvorivých dielní ako aj dobrovoľníkov pre pomoc s organizáciou akcie, pretože aj tento ročník bude presne taký, aký si ho pripravíme. Ak máš teda chuť ukázať ostatným niečo namakané, využi pre registrovanie svojho príspevku tento namakaný formulár.

Svoje príspevky sa pokúste prihlásiť do 25.mar.2020. V tomto termíne začne program Namakaného dňa dostávať konkrétnu podobu.

Ciele podujatia

  • pomôcť nadviazať tie správne kontakty, ktoré budú viesť k čo najlepšej spolupráci
  • inšpirovať mladých ľudí a povzbudiť ich kreativitu či už prednáškami alebo tvorivými dielňami
  • inšpirovať a motivovať učiteľov, aby vyskúšali vo výučbe použiť niečo nové
  • vytvoriť komunitu makačov, ktorí o sebe vedia, neboja sa navzájom si pomôcť a nehanbia sa zdieľať svoje výstupy

Hľadáme prednášajúcich (najmä) na tieto témy

Tohto roku sa chceme zamerať hlavne na učiteľov a študentov stredných a základných škôl. Preto hľadáme prednášajúcich hlavne (ale nie len) na tieto témy:

  • prezentácia zaujímavých nástrojov - PlatformIO, NodeRed, BlueJ, Greenfoot, Scratch, ...
  • prezentácia zaujímavých knižníc - PyGame Zero, GPIO Zero, pandas, Micropython, ...
  • príklady úspešne aplikovaných postupov a metodík vo výučbe
  • predstavenie rozličných kit-ov, stavebníc, shield-ov (Arduino), HAT-ov (Raspberry Pi) a iných pomôcok používaných vo výučbe
  • dátová analytika a strojové učenie - nástroje, knižnice, spôsoby, metódy a ukážky toho, čo všetko je možné zo zozbieraných údajov získať
  • využitie služieb poskytujúcich vizualizáciu, archiváciu a ovládacie panely (dashboard) pre vaše projekty (napr. Adafruit IO, IBM Watson a pod.)