c0d3.b4ttle banner

</Čo?>

Programovanie je dnes bežnou súčasťou vzdelávacieho procesu v princípe od základných škôl. Našim cieľom je zvýšiť motiváciu študentov a rovnako tak aj učiteľov programovania. A chceme to dosiahnuť tým, že študenti sa budú učiť programovať vytváraním (vlastných) počítačových hier. A prečo si myslíme, že to tak bude fungovať? Pretože to tak fungovalo u nás!

V </c0d3.b4ttl3>-i budeme hľadať tú najlepšiu, najnamakanejšiu, najjednoduchšiu hernú knižnicu, ktorú budú učitelia používať ako prostriedok na výučbu programovania a študenti na svoje vlastné herné projekty. A to všetko v jazyku Python, pretože si myslíme, že (jediným) programovacím jazykom na stredných školách by mal byť práve Python.

Síce máme vyhliadnuté tri knižnice, ktoré sú dosť namakané, ale s výberom tej najnamakanejšej potrebujeme pomôcť. Preto sme zorganizovali </c0d3.b4ttl3>, aby ste nám s výberom pomohli - hlavne vy - učitelia stredných škôl, pretože chceme pomôcť práve vám.

Každú knižnicu nám predstaví jeden vysokoškolák. Každý bude vytvárať tú istú hru. A budú sa striedať. Takže uvidíte, ako sa vytvára rovnaká hra v troch rozličných knižniciach po malých kúskoch, ale v jazyku Python.

Podujatie budeme nahrávať, takže ak ho nestihnete alebo sa k nemu budete chcieť vrátiť neskôr, nájdete ho na YouTube.

</Ako?>

</Kto?>

Hlavnými aktérmi bude Gabo, Marek a Mirka - vysokoškolskí študenti, ktorí vám predstavia jednotlivé knižnice. Na dodržiavanie pravidiel celého </c0d3.b4ttl3>-u bude dozerať Mirek. A celé to bude namakané.

Vyberať budeme z troch knižníc: Pygame Zero, Wassabi2D a PursuedPyBear.

</c0d3.b4ttl3> sa začne v stredu, 14.apr.2021 o 15:00. Pripravte si kolu, čipsy, dobrú náladu a doma povedzte, aby na vás s večerou nečakali, pretože vy budete na </c0d3.b4ttl3>.

</Kedy?>

</Kde?>

Celý </c0d3.b4ttl3> bude prebiehať online vo videokonferenčnom systéme Jitsi. Do ringu vojdete kliknutím na nasledujúce tlačidlo:

Vstúpiť do </c0d3.b4ttl3>

<Play>