Čo všetko som sa vďaka Arduinu naučil zle (v2020)

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 12:45.

Tento webinár je aktualizovaným príspevkom z roku 2018, ktorý som odprednášal na konferencii OSS Conf v Žiline.