Testovanie softvéru II.

V tomto webinari sa naučíte:

  • Základy Testovania
  • Agile testovanie s príkladmi v Python
    • Test Driven Development
    • Unit tests
    • Integračné testy
  • Testovanie v MicroPython
  • Iné – Refactoring, Párové programovanie, Peer review, Continuous Integration, Build & Deploy

Účastník nepotrebuje žiadny špeciálny softvér ani pomôcky