Tvorba dynamických webových stránok v jazyku Python III.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:00 a v prípade, že by ste mali problém s inštaláciou softvérového vybavenia, pokúsime sa vám pomôcť tieto problémy vyriešiť.

Čo si pripravte ešte doma?

Tento webinár bude vo forme hands-on / workshop-u. Ak teda máte chuť, môžete sa zapojiť a pracovať spolu s lektormi. Samozrejme môžete sa len pozerať a počúvať.

V prípade, že sa chcete zapojiť, nainštalujte si:

  • Python min. vo verzii 3.6
  • (ľubovoľné) IDE na písanie kódu v jazyku Python (odporúčame editor Mu, ale v ALPHA verzii!!!)
  • webový rámec FastAPI

Jazyk Python ako aj editor kódu pre jazyk Python si nainštalujte štandardnými spôsobmi vhodnými pre váš operačný systém.

Ak už máte Python nainštalovaný, webový rámec FastAPI si nainštalujete z príkazového riadku nasledovne:

pip3 install fastapi uvicorn

Pre viac informácií, resp. postup inštalácie nájdete priamo na domovskej stránke projektu.

  • Installing Chocolatey - Postup pre inštaláciu Chocolatey na OS Windows.

  • webový rámec FastAPI

  • Mu - jednoduchý editor kódu v jazyku Python pre začínajúcich programátorov