Prototypovanie a inteligentné mesto.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:00. V rámci webinára sa bude používať jazyk Python. Tentokrát však nepotrebujete mať nutne lokálnu inštaláciu, pretože programovanie bude prebiehať online na serveri trinket.io.