Tvorba dynamických webových stránok v jazyku Python I.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:00.