Prototypovanie a inteligentné mesto

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:00.