Predstavenie stavebnice Totem

Na tomto webinári si predstavíme konštrukčný systém Totem pochádzajúci z Litvy. Jedná sa o systém, ktorý kombinuje a rozvíja nielen praktické zručností spojené so stavbou, ale aj programovanie. Bližšie predstavíme produkt Mini Lab hodiaci sa či už na prvé pokusy s elektronikou, ale aj ako vynikajúca pomôcka na vyučovanie. Mini Lab tvorí kompaktný celok, ktorý jednoducho vyberiete z krabice, urobíte to čo potrebujete a zase odložíte späť do krabice.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.