Predstavenie stavebnice Totem

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.