3D modelovanie - Onshape

Takmer každý projekt v IoT stojí na troch „pilieroch“: elektronika, softvér a „nejaký obal“. A práve na ten tretí “pilier” - tvorbu obalov pre naše projekty - sa pozrieme počas tohto webinára.

Modelovať budeme v jednoduchom online softvéri Onshape. Výhodou softvéru je jeho voľná licencia pre kategóriu domácich majstrov (maker-ov, teda makačov) a skutočnosť, že nepotrebujeme super výkonný počítač na vykonávanie náročných grafických výpočtov. Väčšina výpočtov prebieha na strane serveru u poskytovateľa služby.

Počas webinára prejdeme procesom registrácie (ale ak sa zaregistrujete už doma, tak ušetríme čas), ukážeme si, ako urobiť regionálne nastavenie a hlavne ako vytvoriť svoj prvý projekt. Prejdeme si základmi práce v prostredí Onshape a naučíme sa niekoľko overených postupov modelovania. Nakoniec si ukážeme, ako svoj 3D model vyexportovať.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.