Programovanie logickej sondy s ATtiny85 v Arduino IDE

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.