IoT zvládneš aj ty!

V posledných rokoch s príchodom oblasti IOT – Internet of Things (Internet vecí), prichádza do životov ľudí veľmi veľa cez internet komunikujúcich zariadení. Chladničku, práčku, kúrenie, klimatizáciu, či žalúzie už dnes môžeme ovládať na diaľku. Je preto viac než vhodné programovať spôsobom, ktorým komunikujeme s podnetmi z okolia.

Cieľom aktivity bude ukázať ako získavať dáta zo senzorov a pracovať s nimi, ako ich ukladať na cloud a ako ich analyzovať. Naučíme sa vytvoriť si vlastné cloudové úložisko a prepojiť ho s BBC micro:bit. Do úložiska budeme cez wifi posielať dáta zo senzorov, napr. teplotu a vlhkosť vzduchu a následne budeme s nimi pracovať. Pokúsime sa naprogramovať hardvérové technológie aktívne pripojené na internet.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.