Minecraft Education Edition a programovanie

Pozrieme sa, kde všade sa dá vo vyučovaní využiť Minecraft. Ako pracovať s knižnicou svetov - prispôsobíme si svet na využitie pre Angličtinu. Ukážeme si ako využívajú naši žiaci Minecraft Education Edition na tvorbu projektov.

Ukážeme si viacero možností programovania. Programovanie v Minecrafte plne pokrýva Štátny vzdelávací program na Algoritmizáciu pre základné školy. Budeme programovať v MakeCode blokovo. Najskôr sa pozrieme na programovanie udalosti v okolí hráča (kde stúpime, objaví sa namiesto trávy zlato, budú pršať sliepky z oblohy a pod nohami nám vyrastie les). Potom si ukážeme programovanie pomocou Staviteľa - stavby vyrastú v okamihu a nakoniec a najdlhšie sa budeme venovať Agentovi - robotovi, ktorý nás poslúcha a pracuje za nás. Spravíme si program v ktorom použijeme vetvenie, cyklus aj premennú.

Minecraft Education Edition si môžete stiahnuť z tejto linky: https://education.minecraft.net/get-started/download

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.