Návrh plošných spojov v prostredí fritzing

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.

Návrh si môžete vyskúšať spolu s nami. V tom prípade si nainštalujte aplikáciu fritzing pre svoj operačný systém (inštalačku si stiahnite napríklad odtiaľto).

Aby sme nezačínali na zelenj lúke, stiahnite si tento balík. Nachádza sa v ňom niekoľko súborov, ktoré nám poslúžia ako základ pre náš vlastný návrh.