ESP32 a práca s BLE v MicroPythone

Ako si vytvoriť za pár sekúnd BLE teplomer alebo beacon pomocou ESP32? Na namakanom webinári si ukážeme možnosti využitia BLE protokolu na jednoduchých projektoch v MicroPythone s využitím populárneho mikrokontroléra ESP32. Pozrieme sa na BLE komunikáciu, kde bude ESP32 pracovať v role broadcastera aj v role periferného zariadenia. Vyskúšame si použitie štandardných BLE služieb aj vytvorenie vlastných, preskúmame BLE advertising štandardy a v krátkosti sa pozrieme aj na nevýhody, ktoré prináša využitie BLE na ESP32. Webinár v krátkosti pokryje základy využitia BLE komunikačného protokolu na ESP32 v jazyku MicroPython, ktoré možno zužitkujete napríklad v domácich projektoch 

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.

Ak si chcete vyskúšať programovanie spolu s nami, je potrebné zabezpečiť si ESP32 napr. ESP32-DevKitC s nainštalovaným MicroPython firmvérom.

Návod na inštaláciu: https://randomnerdtutorials.com/flashing-micropython-firmware-esptool-py-esp32-esp8266/

Pre BLE komunikáciu budeme využívať aj voľne dostupnú aplikáciu nRF Connect.