ESP32 a práca s BLE v MicroPythone

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.

Ak si chcete vyskúšať programovanie spolu s nami, je potrebné zabezpečiť si ESP32 napr. ESP32-DevKitC s nainštalovaným MicroPython firmvérom.

Návod na inštaláciu: https://randomnerdtutorials.com/flashing-micropython-firmware-esptool-py-esp32-esp8266/

Pre BLE komunikáciu budeme využívať aj voľne dostupnú aplikáciu nRF Connect.