Ako som metódou Leanpub začal vytvárať knižky

Písanie rozsahovo náročných publikácií, dá vždy zabrať. Samozrejme - najviac práce zaberie vytvorenie samotného textu. Hlavne, keď máte málo času a stále množstvo prázdnych strán.

Ja som mal však v lete opačný problém - mal som k dispozícii dostatok textu a potreboval som z neho vytvoriť knižku. A keďže žijeme v online a silne elektronickej dobe, formát učený na tlač (PDF) nemôže byť jediným výsledkom mojej práce. Potreboval som teda z rovnakého textu vygenerovať súčasne aj elektronickú publikáciu vo formáte určenom pre čítačky elektronických kníh (Epub).

Aké nástroje na to použiť? V akom formáte písať? Aké šablóny použiť na zostavenie kníh? Odkiaľ “ukradnúť” obrázky? Ako zabezpečiť, aby som oba typy výstupov vedel generovať z jedného zdroja? Ako je to s licenciami? A nemá náhodou aj kniha svoj životný cyklus? A čo je ten Lean publishing?

Svoje skúsenosti a odpovede na všetky uvedené otázky vám v rámci webinára povie Mirek Biňas.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 15:30.