Programujeme dosku Arduino Nano RP2040 Connect v jazyku Python

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 15:30.