Čo je a čo nie je Internet vecí? I.

O Internete vecí ste už isto počuli kopec rozličných vecí. Že je to mega, pričom niektoré zdroje hovorili, že je to špica. Niektoré zdroje tvrdia, že koncom roka 2021 bude celosvetovo pripojených takmer 15 miliárd IoT zariadení, niektoré zdroje tvrdia, že ich bude vyše 20 miliárd. Niektorí zasa tvrdia, že IoT znamená programovať Arduino a iní, že je IoT je vlastne inteligentná domácnosť.

Tak čo je to vlastne IoT? Je to mega alebo špica? Je to programovaní Arduín alebo aj o programovaní BBC Micro:bit-ov? Je to o programovaní mikrokontrolérov alebo o programovaní mikroprocesorov?

Určite sa však zhodneme na tom, že IoT je dnes buzzword. Skratku IoT dnes používame a ohýbame tak často, že nám už úplne zmizol jej význam. A vniesť viac svetla do tejto oblasti nám príde pomôcť túto stredu Tomáš Lorinc. Ak ste teda tápali vo význame slov a termínov, ako je práve Internet vecí, prototypovacia doska, mikrokontrolér, procesor a pod, určite sa príďte pozrieť. O to viac, ak ste učitelia a túto tému vyučujete svojijch študentov.

To, či sa v tejto oblasti orientujete alebo nie, si môžete overiť v jednoduchom kvíze. Skúste odpovedať, na otázku: Čo je to Arduino? A) Mikrokontrolér B) Mikroprocesor C) Mikročip.

Správnu odpoveď sa dozviete na webinári.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 15:30.