Čo je a čo nie je Internet vecí? II.

Minulý týždeň sme začali s kontroverznou témou, ktorá so sebou nesie veľa vášní. Hľadali sme totiž odpoveď na otázku, čo je a čo nie je Internet vecí. A keďže neexistuje jedna ucelená a široko uznávaná definícia tohto pojmu, ponúka nádherný priestor na voľné interpretácie a voľnomyšlienkárstvo.

Tomáš nám túto tému predstavil z niekoľkých pohľadov. Okrem práve spomínaných rozličných opisných charakteristík nám porozprával aj o histórii tohto termínu, ktoré siahajú ešte do minulého storočia až ku firme Coca Cola. Rozprával o tom, čo je to vec v kontexte IoT a ukázal nám príklady niektorých úspešne nasadených IoT riešení vo svete.

Našťastie si nechal dosť priestoru, aby na tému mohol nadviazať v 25. namakanom webinári. V ňom sa zameria na termíny ako mikrokontrolér, mikroprocesor, minipočítač, vývojová/prototypovacia doska, ktoré si zvykneme tak často a tak úspešne zamieňať.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 15:30.