Ako veci fungujú: A/D prevodník

Ako veci fungujú: A/D prevodník - banner

Či sa vám to páči alebo nie, ale aj napriek technologickému pokroku ľudstva, zostáva svet aj naďalej analógovým. Napr. teplota, vlhkosť a tlak sú veličiny, ktoré vnímame v prostredí, v ktorom sa pohybujeme a ich definícia a opis si vyžaduje znalosť fyziky. Síce máme teplomery, vlhkomery a tlakomery, ale tie tiež len využívajú fyzikálne vlastnosti týchto veličín, aby nám ich vizualizovali v jednotkách, ktorými vieme vyjadriť náš vnútorný pocit (je mi zima).

Ak však chceme poznať hodnotu niektorej z uvedených veličín v počítači, musíme ju digitalizovať. A presne na to slúžia analógovo-digitálne (A/D) prevodníky.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 15:30.