Tasmota: Open-source firmvér pre ESP zaradenia

Tasmota: Open-source firmvér pre ESP zaradenia
 - banner

V priebehu webinára si v úvode predstavíme firmvér Tasmota a jeho benefity. Ukážeme si ako nahrať Tasmotu na vývojovú dosku a rovnako aj na reálny produkt - vypínač Sonoff TX0. V závere sa pozrieme na možnosti integrácie produktov s firmvérom Tasmota v prostredí Home Assistanta.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 15:30.