Výučba programovania na stredných školách tvorbou hier pomocou PygameZero

Výučba programovania na stredných školách tvorbou hier pomocou PygameZero
 - banner

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 15:30.