Bitka stavov robustných konečných automatov

Bitka stavov robustných konečných automatov - banner

Pri programovaní rôznych aplikacií je často problém ošetriť všetky potrebné funkcionality. A je jedno, či sa jedná o programovanie hier, webových aplikácií, konzolových nástrojov alebo mikrokontrolérov. Vždy je to rovnaké. A výsledok? Ten je vždy úplne rovnaký - bordel v kóde. Kopec if-ov a else-ov, veľké vnorenie v kóde, množstvo príznakových premenných alebo premenných s reťazcom state v názve.

Počas tohto webinára vám ukážem cestu ktorá urýchľuje vývoj a zjednodušuje ladenie výsledného kódu. Ukážem vám jednoduché implementácie stavových automatov a predstavím vám svoju šablónu, ktorú pre stavové automaty používam pri dennom programovaní sám.

Budeme sa rozprávať o dizajne a implementácii Moorovho stavového automatu a ukážeme si riešenie vzorových príkladov. A okrem toho budeme hľadať odpovede na tieto otázky:

  • Kde je stavový automat?
  • Kto je stavový automat?
  • PREČO JE STAVOVÝ AUTOMAT?

Ukážky budú prezentované vo vývojovom prostredí STM32CubeIde a na doske STM32F4-DISCOVERY. Princípy, ktoré sa však na webinári naučíte, môžete aplikovať priamo do svojich projektov, pretože povahu stavových automatov nájdete (takmer) v každej aplikácii.

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 15:30.