Code Battle

Programovanie je dnes bežnou súčasťou vzdelávacieho procesu v princípe od základných škôl. Našim cieľom je zvýšiť motiváciu študentov a rovnako tak aj učiteľov programovania. A chceme to dosiahnuť tým, že študenti sa budú učiť programovať vytváraním (vlastných) počítačových hier. A prečo si myslíme, že to tak bude fungovať? Pretože to tak fungovalo u nás!

V Code Battle-i budeme hľadať tú najlepšiu, najnamakanejšiu, najjednoduchšiu hernú knižnicu, ktorú budú učitelia používať ako prostriedok na výučbu programovania a študenti na svoje vlastné herné projekty. A to všetko v jazyku Python, pretože si myslíme, že (jediným) programovacím jazykom na stredných školách by mal byť práve Python.

Hlavnými aktérmi bude Gabo, Marek a Mirka - vysokoškolskí študenti, ktorí vám predstavia jednotlivé knižnice. Na dodržiavanie pravidiel celého V Code Battle-u bude dozerať Mirek. A celé to bude namakané.

Vyberať budeme z troch knižníc: Pygame Zero, Wassabi2D a PursuedPyBear.

Web podujatia

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.